הפרעת הקשב כסיפור חיים

הפרעת הקשב אינה תחומה למרחב ביה"ס בלבד, אלא משפיעה על כל מירקם החיים והתפקוד ,למרבית הילדים קושי בדרגות חומרה שונות, בעיקר הם מתקשים להוציא לפועל את יכולותיהם בתחום הלימודי , ההתנהגותי והבין אישי. קשיים אלו , המשפיעים במידה רבה על היחסים בין ההורה לילדו.