תכנית עידוד – תכנית בית ספרית לטיפול בילדים עם ADHD

תכנית עידוד מיועדת לילדים בגיל בי"ס יסודי, התערבות ארוכת טווח המשולבת בסביבת בית הספר הכוללת הכנסת שינויים בסביבה המשפחתית, חינוכית ולימודית.

התכנית כוללת איתור ילדים עם הפרעת קשב / לקויות למידה ובניית תכנית התערבות פרטנית לכל ילד בשיתוף הוריו ומוריו.

תכנית עידוד מקנה למורים והורים ידע כלים ומיומנויות לפעול בשיתוף פעולה לקידום הילד , שיתוף הפעולה , מסייע לחיזוק הדימוי העצמי של הילד ולפיתוח יכולת שליטה וניהול עצמי.

המורים המשתתפים בתכנית והנהלת בית הספר מדווחים על שינויים משמעותיים בתחומים ההתנהגותיים, החברתיים והלימודיים. המשפיעים על אקלים ביה"ס בכללותו.

תכנית עידוד -בשיטת " נקודה" {ד"ר צ'סנר}, מופעלת בהצלחה רבה בבתי ספר ברחבי הארץ בליווי ופיקוח של פרופסור אשר אור נוי, משרד הבריאות -התכנית הלאומית לטיפול בילדים ונוער בסיכון.

רציונאל התכנית

הקשיים הנובעים מהלקות ,מפריעים לילדים עם הפרעת קשב , לעמוד בדרישות הבסיסיות שמציב בית הספר הכוללות : הקשבה, ריכוז, תכנון ושליטה על התנהגותם, התארגנות , התחלה וסיום מטלה ועוד.

תכנית עידוד מתמקדת בבניית סביבה תומכת בבית הספר המכוונת את הילד להצלחות בתחום ההתנהגותי , רגשי ולימודי.

כדי להצליח הילד זקוק למורים והורים המפרשים נכון את קשייו , בונים עבורו מסגרת עם גבולות ברורים, לצד חיזוקים אינטנסיביים במוקדי הקושי של הלקות. בניית גבולות לצד הכלה מותאמת ומווסתת מסייעת לילדים לחוות הצלחות משמעותיות בבית הספר.

מטרות התכנית

1. הדרכת צוות בית הספר להבנת הקשיים ההתנהגותיים אצל ילדים עם הפרעת קשב וריכוז, ודרכי ההתמודדות בבית הספר.

2. הדרכת ההורים – חשיבות האבחון והטיפול הרב מערכתי בטיפול בילד . ידע תמיכה ומיומנויות בהתמודדות עם קשיי הילדים בבית.

3. תכנית פרטנית לילדים עם הפרעות קשב וריכוז – יצרת תכנית ויישומה על ידי צוות בית הספר בתחומים ההתנהגותיים, הרגשיים והלימודיים.

אוכלוסיית היעד

• ילדים בגיל בי"ס יסודי עם הפרעת קשב וריכוז.

• מורים וצוות ביה"ס.

• הורי הילדים.

תיאור התהליך

• איתור וזיהוי ילדים עם הפרעת קשב וריכוז, באמצעות שאלון כלי פשוט להפעלה: DSM IV.

• בניית תכנית פרטנית-בניית תכנית לכל ילד שאותר בשיתוף הצוות החינוכי הכולל מחנכת , יועצת ופסיכולוג בית הספר .התכנית מבוססת על שני כלים ייחודים " מחברת זהב" ו"הסכם", עליו חתומים, המחנכת, המנהלת,ההורים והילד.

• פגישות עם הורי התלמיד לאישור התכנית הפרטנית ויישומה בשיתוף ההורים .

• פגישות הדרכה שוטפות עם מחנכי התלמידים-תמיכה וליווי פרטני שוטף של המחנכת והמורים המקצועיים עד להשגת יעדי התכנית הפרטנית . דגש על הבניית גבולות, חיזוק הדימוי העצמי של הילד, וחיזוק הקשר עם ההורים .

• סדנא לחדר המורים-הקניית ידע על השפעות הפרעת הקשב על הלמידה ועל החיים הרגשיים והחברתיים שבבית הספר.

• סדנה מפגשים להורים –הקניית ידע תמיכה ומיומנויות להורים בהתמודדות עם הילדים בבית, דגש על חשיבות האבחון והטיפול הרב מערכתי בילד.

תשומות

התשומות הנדרשות עבור בית ספר אחד לשנה:

• הנחייה פרטנית של המורים

• השתלמות מורים

• מפגשים קבוצתיים של הורים,

• מפגשים דו שבועיים של צוות "עידוד"- מנהל , יועץ פסיכולוג, מחנך. מתוך סל שעות בית הספר.

• סה"כ 97 שעות בבית הספר.

לפרטים נוספים:

אסנת דרי- הדרכת צוותים חינוכיים והורים osnat.dery@gmail.com