מאפיינים והיבטים גלויים וסמויים – חלק א'

מאת: ד"ר רונית פלוטניק

הפרעת קשב וריכוז כמודל רב־ממדי

הפרעת קשב וריכוז עם / ללא פעילות יתר (ADHD) היא הפרעה נוירו־ביולוגית התפתחותית כרונית המופיעה בקרב כ 5%- עד 8% מהילדים, ומתבטאת ביכולות בלתי תקינות להתרכז ולהתמיד לאורך זמן בפעילות שאינה מעניינת או מתגמלת ולשלוט בדחפים. ילדים אלה נוטים לאימפולסיביות ולפעילות יתר הרבה מעבר להתנהגות האופיינית של בני גילם או לחילופין מתמקדים התמקדות יתר בתחומים מצומצמים המעניינים אותם, ללא יכולת להעביר את תשומת הלב למוקדי עניין אחרים סביבם.

למרבית הילדים קושי בדרגות חומרה שונות, בעיקר להוציא אל הפועל את יכולותיהם בתחום הלימודי או הבין־אישי. מכאן התפתחותם של פערים רבים בקרב הילדים הלוקים בהפרעה זו. מצד אחד הם בעלי יכולת והתפתחות כפי גילם ושכלם, מצד אחר הם מראים קושי ואיחור באותם קווי ההתפתחות הנוגעים לתסמונת. פערים אלה מהווים מוקד מרכזי למצוקת הילדים, הוריהם ומחנכיהם.

זאת הפרעה מתמשכת לאורך החיים, ולילדים הסובלים ממנה יש מגוון של תסמינים ספציפיים, היוצרים אמנם פרופיל ייחודי לכל פרט, אך לכולם תמונה עקרונית משותפת – פגיעה במערכות נוירולוגיות מרכזיות המשפיעות על מהלך התפתחותם והסתגלותם לעולם.

כל ילד הסובל מהפרעה זו הוא חלק ממערכת משפחתית, שבה הורים ואחים, ולמרכיב הגנטי משקל נוסף בחיי המשפחה. החיים בצד ילד לקוי עם הפרעות קשב וריכוז, נתונים ללחצים ולקשיים, הנובעים מעצם הלקות ומנוכחותה בחיים הרגשיים, ההתנהגותיים והחברתיים של הילד.

המחקר הנוירו־פסיכיאטרי מראה כיום את הקשר ההדוק שבין הפרעות נוירולוגיות להפרעות נפשיות, ורואה בהן מכלול אחד )סולמס וטרנבול, 2005 (. יתרה מזאת:
היבטי ההפרעה מופיעים בתחומים מגוונים כבר בראשית הינקות, ולכן יש צורך בערנות מוקדמת ובמעורבות של בעלי מקצוע מדיסציפלינות שונות. יוצא אפוא שהתסמונת נוטה להתקיים בעוצמות שונות בכל תחומי החיים של הילד – כגורם ראשוני ומשני – ומכך נובע גיבוש הרציונל שיש להתבונן בה בגישה רב־תחומית.

ייחודה של ההפרעה בהיותה נוירולוגית – סמויה מהעין )שקופה( ומתקיימת לרוב בגופו של אדם הנראה בריא ותקין לחלוטין. ביטוייה העיקריים הם בהתנהגויות גלויות של הקושי, אשר בקלות ניתן להתבלבל ולראות בהן קשיים ממקורת אחרים )חינוכיים, רגשיים ועוד(. כך ילדים רבים והוריהם נוטים להיות מוערכים בטעות כבעלי קשיים אחרים ואינם זוכים לכן למענה הנכון. זאת ועוד: מציאות מבלבלת זו, בין המאפיינים הגלויים לסיבות הסמויות, גורמת לא פעם לתיוג מכאיב המחמיר עם הילדים ועם הוריהם.

הפרעת קשב וריכוז: מאפיינים והיבטים גלויים וסמויים